Ministarstvo informisanja i telekomunikacija formiralo je novu Radnu grupu za izradu i praćenje Akcionog plana za primenu Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025.godine u periodu 2023-2025. godine. Radnu grupu čine predstavnici medijskih i novinarskih udruženja koji su u prethodnom period učestvovali u izradi Medijske Strategije i predstavnici nadležnih državnih organa.

Prvi sastanak nove Radne grupe održan je danas u Vladi Srbije. Sastanku je prisustvovao ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović. Jovanović je istakao da  je implementacija strategije, kao i nastavak izrade seta medisjkih zakona, najvažniji prioritet Ministarstva.

Nova Radna grupa treba da izradi Akcioni plan za praćenje primene strategije za period 2023-2025. U diskusiji u vezi sa dosadašnjim sprovođenje Akcionog plana, istaknuto je da je  potrebno završiti analizu aktivnosti koje su bile planirane za ovu godinu.