Контакти министарства

Влада Републике Србије
Министарство информисања и телекомуникација

Кабинет министра

kabinet@mit.gov.rs

тел. 011/ 20 20 057

тел. 011/ 20 20 058

Париска 7, 11000 Београд

 

Писарница министарства

 

Немањина 22 - 26, 11000 Београд

Служба за односе са јавношћу

press@mit.gov.rs 

тел. 011/ 20 20 070

тел. 011/ 20 20 060

Париска 7, 11000 Београд

Акредитације представника иностраних медија

тел. +381 11 2927869