Правилник о унутрашњем узбуњивању

Контакт особа за унутрашње узбуњивање:

Андријана Блонд

државни службеник у Министарству информисања и телекомуникација

Одсек за људске ресурсе - Секретаријат министарства

адреса: Немањина 22-26 Београд

контакт телефон: 011/3617-896

e-mail: andrijana.blond@mit.gov.rs