Државни секретари

Милан Добријевић

Милан Добријевић рођен је 1977. године у Београду. Дипломирао је на смеру рачунарске технике и информатике на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

У Министарству надлежном за телекомуникације ради од 2012. године, прво у улози Начелника Одељења за развој информационог друштва и Начелника Одељења за развој Дигиталне агенде где је водио до успешног завршетка 2015. године пројекат преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског сигнала и учествовао у изради у доношењу реформских прописа у области информационе безбедности, дигитализације и електронског пословања којим су уређени електронски потпис, електронски документ, електронска идентификација и електронска трговина.

Реализацијом пројекта Повезане школе кроз који су практично сви школски објекти повезани на Академску мрежу Републике Србије и сигуран, брз и безбедан бежични приступ Интернету доведен до практично сваке наставне просторије остављен је неизбрисив траг у дигитализацији система образовања Републике Србије.

Милан затим преузима позицију помоћника министра у Сектору за електронске комуникације где води пројекат развоја широкопојасне инфраструктуре у руралним пределима од фазе припреме до фазе имплементације на терену кроз који ће дигитални јаз у погледу доступности брзог приступа интернету у Републици Србији практично бити потпуно превазиђен до краја 2025. године. Истовремено предводи рад на изради новог Закона о електронским комуникацијама који је пропис од суштинског значаја за даљи несметан развој електронских комуникација у нашој земљи.

Од децембра 2021. преузима улогу државног секретара за електронске комуникације, информационо друштво и европске интеграције у ресорном министарству и води и координише рад на свим кључним пројектима министарства и изради прописа у овим областима.

Милан такође помаже у развоју иновативних пројектних идеја и промовише широку дигитализацију српске администрације и друштва.


Дејан Парчетић

Дејан Парчетић је рођен 4. марта 1974. године у Сомбору. По завршетку средње школе, Дејан је уписао Факултет пословне економије где је стекао звање дипломираног економисте.

Од 1999. до 2013. године, радио је у Јавном комуналном предузећу Чистоћа у Сомбору, где је обављао посао Руководиоца јавне хигијене, Руководиоца зеленила и Руководиоца погребне службе. Након тога, каријеру наставља у Јавно комуналном предузећу Простор где је постављен на радно место Руководиоца. Паралелно са тим, од 2013. до 2021. године, Дејан је био члан Надзорног одбора у Јавно комуналном предузећу Простор.

Уз свој рад у комуналном сектору, Дејан је имао активну улогу у политици и културном животу Сомбора. Био је два пута одбoрник у Скупштини Града Сомбора и обављао је дужност подпредседника скупштинског одбора за комуналну делатност Града Сомбора. Такође, био је члан Савета за развој Сомбора и председник Управног одбора Буњевачког кола од 2011. године.  

Дејан је актуелни подпредседник Националног савета буњевачке националне заједнице и активно учествује у промоцији и заштити историје и етнографије буњевачког народа на територији Републике Србије. Са поносом истиче да је потомак једног од славних Буњеваца, учесника Велике народне скупштине у Новом Саду 1918. године, где је донета одлука да се Војводина присједини својој матици Србији.

Од априла 2023. године преузима улогу државног секретара у Министарству информисања и телекомуникација.

Дејан је ожењен и отац двоје деце, Ене и Марка.