Обавештавамо вас да је Закључком Одбора Владе за привреду и финансије 05 Број: 090-10160/2022 од дана 7. децембра 2022. године, одређено спровођењу јавне расправе о нацрту Акционог плана за спровођењу Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године ( у даљем тексту: Акциони план).

Министарство информисања и телекомуникација ће спроводити јавну расправу о нацрту Акционог плана од 08. до 28. децембра 2022. године, док ће текст нацрта акционог плана бити постављен на интернет страници Министарства информисања и телекомуникација www.mit.gov.rs  и на порталу е-Консултације www.ekonsultacije.gov.rs.

Иницијативе, предлози, сугестије и коментари достављају се Министарству информисања и телекомуникација, путем електронске поште, од почетка јавне расправе, а најкасније до 28. децембра 2022. године, на адресу: nevena.antonijevic@mit.gov.rs  или писаним путем на адресу Министарство информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд.

У току јавне расправе биће одржан округли сто путем видео- конференцијске везе у Београду дана 16. децембра 2022. године са почетком у 10 часова.