Секретар министарства

Милица Ћатић

Mилица Ћатић рођена је 2.јуна 1966. године у Земуну. Дипломирала на Правном факултет Универзитета у Београду, на коме је завршила и последипломску специјализацију из области међународних уговора. Положила правосудни испит  2005. године.

Почев од марта 1994. године до маја 2017. године радила у Јавном предузећу „Пошта Србије“, где је од 2009. године обављала послове: заменика директора Дирекције за правне послове (2009. год.),  директора Дирекције за правне послове (2012. год.), директора Функције правних послова и управљања непокретностима (2016.  год.). У државну управу прелази 2017. године на место секретара Министарства унутрашњих послова, а од новембра 2020. године обавља послове в.д. секретара Министарства одбране. У децембру 2022. године постаје в.д Секретара Министарства информисања и телекомуникација.

Завршила Кратки програм студија на Универзитету у Београду – Факултету безбедности и стекла звање Менаџер за заштиту података о личности. Завршила обуку за стратешки ниво руковођења и ЕУ Интеграције организован од стране Владе Шведске. Поседује сертификат за FIDIC-ове услове пословања и уговарања. Похађала је и завршила и друге стручне курсеве и семинаре (ECDL сертификат)

Учествовала у многобројним пројектима и радним групама формираним од стране Владе Републике Србије и других државних органа.

Говори енглески језик.

Удата је и мајка двоје деце.