Дигитализација туристичке понуде

Дигитализација туристичке понуде

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Дигитализација туристичке понуде Србије

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: од 2021. године до 2025. године

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: У циљу унапређења квалитета и доступности туристичких услуга Републике Србије, дигитализација је идентификована као једна од кључних активности и на том пољу.

Циљ пројекта је успостављање националне дигиталне платформе која ће као јединствена приступна тачка, објединити основне информације о свим туристима значајним локалитетима, манифестацијама, рутама и регијама. На тај начин платформа ће омогућити корисницима да на једноставан и ефектан начин имају увид у туристичке локације Републике Србије. Коришћењем интернет претраживача или мобилне апликације уз напредне могућности претраге по интересовањима или врсти садржаја на локалитетима, главни циљ ове платформе је да омогући туристима да брзо и информисано донесу одлуку да посете одређени локалитет.

Пројекат обухвата више компоненти:

• Развој софтвера Дигитални туристички асистент и туристички водич;
• Развој платформе за резервацију смештаја;
• Хардверску инфраструктуру за апликативна решења;
• Довођење брзог интернета до локација и изградња Wi- Fi мрежа за локације културног наслеђа,са активностима које се спроводе у фазама:

  • Фаза 1: Испорука дела информационог система Туристички асистент и Дигитални туристички водич;
  • Фаза 2а: Испорука напредних функционалности платформи Туристички асистент и Дигитални туристички водич;
  • Фаза 2б: Испорука система за резервацију смештаја;
  • Фаза 2ц: Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа на одабраним приоритетним локацијама.
  • Фаза 3а: Испорука напредних функционалности базираних на AI (Artificial intelligence) на платформи Туристички асистент;
  • Фаза 3б: Омогућавања електронског плаћања услуга смештаја и улазница за туристичке локалитете;