Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења

Квалификоване услуга од поверења

Квалификоване услуге од поверења су:

1) издавање квалификованих сертификата за електронски потпис;

2) услуга управљања квалификованим средством за креирање електронског потписа на даљину;

3) услуга валидације квалификованог електронског потписа;

4) издавање квалификованих сертификата за електронски печат;

5) услуга управљања квалификованим средством за креирање електронског печата на даљину;

6) услуга валидације квалификованог електронског печата;

7) издавање квалификованих електронских временских жигова;

8) услуга квалификоване електронске доставе;

9) услуга издавања квалификованих сертификата за аутентикацију веб сајтова;

10) услуга квалификованог електронског чувања докумената.

Пружалац квалификоване услуге од поверења је правно лице или физичко лице у својству регистрованог субјекта које пружа једну или више квалификованих услуга од поверења.

 

РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА КВАЛИФИКОВАНИХ УСЛУГА ОД ПОВЕРЕЊА

Назив пружаоца квалификоване услуге од поверења Врсте квалификованих услуга од поверења Датум уписа
Јавно предузеће „ПОШТА СРБИЈЕ“ – Сертификационо тело Поште

Издавање квалификованих сертификата за електронски потпис

07.05.2018.

Издавање квалификованих сертификата за електронски печат 06.08.2019.
Издавање квалификованих електронских временских жигова 07.05.2018.
Услуга квалификованог електронског чувања докумената 28.11.2023.
Привредна комора Србије – ПКС ЦА Издавање квалификованих сертификата за електронски потпис 07.05.2018.
Услуга управљања квалификованим средством за креирање електронског потписа на даљину („електронски потпис у клауду“) 24.08.2021.
Услуга валидације квалификованог електронског потписа 24.08.2021.
Услуга управљања квалификованим средством за креирање електронског печата на даљину („електронски печат у клауду“) 24.08.2021.

Услуга валидације квалификованог електронског печата

24.08.2021.
Издавање квалификованих електронских временских жигова 24.08.2021.
МУП РС – Сертификационо тело МУП РС Издавање квалификованих сертификата за електронски потпис 07.05.2018.

Привредно друштво Halcom a.d. Beograd –„HALCOM BG CA“ 

(Сертификационо тело Привредног друштва Halcom a.d. Београд)

Издавање квалификованих сертификата за електронски потпис

07.05.2018.

Услуга управљања квалификованим средством за креирање електронског потписа на даљину („електронски потпис у клауду“) 10.06.2021.
„E- Smart Systems“ doo БЕОГРАД-E-SMART SYSTEMS DOO БЕОГРАД сертификационо тело (ESS QCA) Издавање квалификованих сертификата за електронски потпис 07.05.2018.
Сертификационо тело Министарства одбране и Војске Србије Издавање квалификованих сертификата за електронски потпис 07.05.2018.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Издавање квалификованих електронских временских жигова

07.05.2018.

Услуга управљања квалификованим средством за креирање електронског потписа на даљину („електронски потпис у клауду“)

11.09.2021.

Услуге квалификоване електронске доставе 01.07.2022.
Inception d.o.oУслуге квалификоване електронске доставе

16.09.2021.

Издавање квалификованих електронских временских жигова 29.04.2022.
Услуга валидације квалификованог електронског потписа 15.03.2023.
Услуга валидације квалификованог електронског печата 15.03.2023.
Услуга квалификованог електронског чувања докумената 15.03.2023.