Данас, у Новом Саду у пошти 21102, је на иницијативу министра информисања и телекомуникација, Михаила Јовановића, организован састанак са запосленима ЈП „Пошта Србије” из РЈ „Нови Сад” који су у обустави рада. Састанку је присуствовао председник Надзорног одбора овог предузећа и представници Министарства информисања и телекомуникација. Запослени су присуствовали без репрезентативних и осталих синдиката, као и руководства овог предузећа.

Запослени су изнели разлоге обуставе рада, као и да су се организовали мимо било којих репрезентативних и нерепрезентативних синдиката овог предузећа.

На састанку је договорено следеће:

-           Да ниједан запослен који је био у привременој обустави рада неће сносити никакве последице нити бити дискриминисан, као да неће бити привременог ни сталног премештаја ових запослених и никаквог кажњавања.

-           Неће бити умањења зараде, путних трошкова за дане који су запослени провели у обустави рада, као и да ће за путне трошкове који су исплаћени данас и били умањени за тај период, бити надокнађени.

-           Руководство ће хитно приступити анализи сагледавања потреба за пријем људи у технологију. Анализа ће бити јавно објављена на сајту ЈП „Пошта Србије” у понедељак 13. новембра. У складу са том анализом уз сагласност запослених, захтев ће преко Министарства информисања и телекомуникација бити прослеђен комисији Владе која одобрава додатна запошљавања.

По питању захтева за повећање плата од 30%  запослених у технологији до коефицијента 2,7 осим управника поште првог, другог и ван реда, на основу анализа надлежних служби овог предузећа, оно што је у овом тренутку могуће јесте повећање од 10% од новембарске плате, као и додатних 10% повећања од 1. јануара 2024. године.

Запослени остају при ставу да је неопходно повећање плата запослених у технологији од 30% до краја ове календарске године.

Министар је предочио запосленима резултате пословања овог предузећа, финансијске извештаје, као и последице настале због обуставе рада које се одражавају на значајан финансијски губитак предузећа и одлазак великих традиционалних корисника.

Министар је позвао запослене да се данас врате на посао, како би се настала пословна штета умањила, и позвао их је на даље разговоре у циљу усаглашавања ставова, као и заједничког плана на побољшању материјалне ситуације запослених у Пошти Србије, а нарочито запослених у технологији. Министар је такође истакао да лично даје гаранције запосленима да ће све договорено и предложено на састанку бити и реализовано.

Надзорни одбор ЈП „Пошта Србије” данас хитно сазива седницу како би све договорене активности већ данас биле усвојене.