Академска мрежа Републике Србије (АМРЕС) је у сарадњи са Пан-Eвропском академском мрежом (GEANT) пустила у рад нови линк и повећала капацитет преноса података са досадашњих 30Gbps на 100Gbps.

Пуштање у рад новог линка је резултат реализације GN4-3N пројекта Европске академске мреже (GEANT) који је финансиран од стране Европске комисије. Као резултат пројекта формирано је и по први пут чвориште GEANT мреже у Београду. Србија је на овај начин постала једина земља Југоисточне Европе, која није чланица Европске уније, а у којој постоји чвориште Европске академске мреже.

Значајно повећање капацитета преноса података АМРЕС мрежне инфраструктуре омогућава бољу глобалну повезаност научно-истраживачке, академске и образовне заједнице Републике Србије са Европом и светом. Доприноси повећању доступности и стабилности функционисања ИКТ услуга за све АМРЕС кориснике, као и неопходан капацитет преноса података за учествовање истраживача и научника из Републике Србије на најзначајнијим и најзахтевнијим интернационалним пројектима у којима се користе најсавременији, глобално распрострањени суперрачунари.

Уједно, Академска мрежа Републике Србије извршила је унапређење капацитета преноса података АМРЕС линкова на релацијама Инђија – Рума, Рума – Сремска Митровица, Сремска Митровица – Шабац, са досадашњих 1Gbps на 10Gbps. Ово унапређење ће допринети повећању доступности и квалитета рада ИKТ инфраструктуре и сервиса за АМРЕС кориснике повезане на приступне тачке у Руми, Сремској Митровици, Шиду, Шапцу и Лозници, као и за све кориснике Академске и истраживачке мреже Републике Српске (САРНЕТ).

Јавну информационо-комуникациону установу Академска мрежа Републике Србије (АМРЕС) је основала Влада Републике Србије ради изградње, развоја и управљања образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом Републике Србије. Ова мрежа образовним и научно-истраживачким организацијама и другим корисницима обезбеђује приступ и коришћење интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са националним и интернационалним мрежама. АМРЕС представља један од најзначајнијих ресурса научно-истраживачког и образовног рада и носилац је развоја информатичког друштва.