Министарство информисања и телекомуникација објавило је данас резултате 9 конкурса из области јавног информисања за 2023. годину, за које је опредељено 310 милиона динара.

Објављени су резултати конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за радио, телевизију, интернет, штампане медије и сервисе новинских агенција, затим за електронске медије чији издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија, за производњу медијских садржаја на језицима националних мањина и садржаја намењених особама са инвалидитетом, као и за пројекте за унапређивање професионалних и етичких стандарда.

Конкурси су били расписани ради пружања финансијске подршке производњи медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, као и за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима и унапређивања професионалних и етичких стандарда.

Резултате конкурса можете пронаћи на сајту Министарства:

Решење конкурса за суфинансирање пројеката, организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања у 2023. години

Решење конкурса за суфинансирање пројеката, производње медијских садржаја за интернет медије у 2023. години

Решење конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за радио у 2023. години

Решење конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција у 2023. години

Решење конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија у 2023. години

Решење конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона у 2023. години

Решење конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизије у 2023. години

Решење конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина у 2023. години

Решење конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом у 2023. години