Министарство информисања и телекомуникација одржало је округли сто у Крагујевцу, у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о јавном информисању и медијима и Нацрту закона о електронским медијима.

Министар информисања и телекомуникација, Михаило Јовановић, изразио је задовољство што се дошло до текста два веома важна медијска закона, који представљају темељ за слободно и одговорно новинарство, заштиту права грађана и очување демократских вредности.

„Кроз Нацрт закона о електронским медијима ојачана је организациона, функционална и финансијска независност Регулаторног тела за електронске медије, унапређена је његова професионалност, као и одговорност према јавности. Успостављени су нови органи: Савет - орган одлучивања и директор - орган заступања, као и јасни критеријуми за избор чланова Савета. Такође, промењени су овлашћени предлагачи за чланове Савета Регулатора, трајање мандата је ограничено на шест година и није дозвољен реизбор. Ради обједињавања свих релевантних информација и унапређења транспарентности процеса пројектног суфинансирања Нацртом закона о јавном информисању и медијима предвиђено је успостављање Јединственог информационог система за спровођење и праћење суфинансирања пројеката у области јавног информисања којим ће се омогућити увид у сваку фазу овог поступка. Поступак пројектног суфинансирања ће се спроводити искључиво путем наведеног система након његовог успостављања“, истакао је министар Јовановић и додао да ови закони представљају велики искорак не само у усклађивању нашег законодавства са законодавством Европске уније, него и у даљој демократизацији нашег друштва.

Министарство информисања и телекомуникација позива заинтересовану, стручну јавност, невладине организације и све појединце да се укључе у јавну  расправу и подсећа да јавна расправа траје до 6. октобра 2023.

Линк ка текстовима Нацрта закона на порталу еКонсултације:

  1. Нацрт закона о јавном информисању и медијима
  2. Нацрт закона о електронским медијима

Линк ка текстовима Нацрта закона на сајту Министарства информисања и телекомуникација:

  1. Нацрт закона о јавном информисању и медијима
  2. Нацрт закона о електронским медијима

Округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о јавном информисању и медијима и Нацрту закона о електронским медијима биће организован у форми презентације и дискусије, 5.октобра у Новом Саду (11 часова, Скупштина града Новог Сада, Велика сала I спрат, адреса: Жарка Зрењанина 2, улаз III).