Министарство информисања и телекомуникација формирало је нову Радну групу за израду и праћење Акционог плана за примену Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025.године у периоду 2023-2025. године. Радну групу чине представници медијских и новинарских удружења који су у претходном период учествовали у изради Медијске Стратегије и представници надлежних државних органа.

Први састанак нове Радне групе одржан је данас у Влади Србије. Састанку је присуствовао министар информисања и телекомуникација Михаило Јовановић. Јовановић је истакао да  је имплементација стратегије, као и наставак израде сета медисјких закона, најважнији приоритет Министарства.

Нова Радна група треба да изради Акциони план за праћење примене стратегије за период 2023-2025. У дискусији у вези са досадашњим спровођење Акционог плана, истакнуто је да је  потребно завршити анализу активности које су биле планиране за ову годину.