Министар информисања и телекомуникација Михаило Јовановић и помоћник председника општине Жабари Предраг Тасић обишли су данас село Полатна, код Жабара, у којем су завршени радови на изградњи широкопојасне телекомуникационе инфраструктуре и уведен брзи интернет у прве куће овог села.

„Полатна, код Жабара, је већ 190. село у Србији које је добило приступ брзом интернету, док су у току интензивни радови у још 112 села широм Србије. У Полатни већ 29 домаћинстава има интернет прикључак, као и издвојено одељење основне школе „Херој Роса Трифуновић“ које ће од сада имати могућност дигиталне наставе. Пројекат увођења брзог интернета тј. изградње широкопојасне телекомуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије је пројекат од стратешког значаја, са циљем повезивања домаћинстава и издвојених одељења основних школа на брзи интернет. Прва фаза овог пројекта обухвата изградњу приближно 4.700 км оптичких траса, за око 700 руралних насеља, близу 120.000 домаћинстава и око 730 школа, док ће завршетком друге и треће фазе, до краја 2025. године, преко 99% домаћинстава у РС имати фиксни оптички приступ интернету, брзине преко 100 Mbps“, изјавио је министар Јовановић.

Он је рекао да је у општини Жабари кроз пројекат Повезане школе који је Министарство окончало прошле године, завршена изградња локалне рачунарске мреже у 6 основних школа, док је на Академску мрежу РС (АМРЕС) повезано свих 14 локација основних школа и њихових издвојених одељења.

„Увођењем брзог интернета у селима, отварамo новe могућнoсти и перспективе за људе који живе у руралним пределима. Eлeктрoнскa управa, дигитални уџбеници, електрoнски дневник, чaсoви информaтике и рaчунaрствa, кaо и рaзнoврсни дигитaлни сaдржajи су сaдa доступни нe самo у урбaним срединaмa, већ и у селимa ширoм Србије. Приступ брзом интернету нe самo да дoнoси прoмену у начину на који учимo и радимo, већ људима у руралним подручјима отварa врaтa кa новим послoвним могућнoстимa коришћењем електронске трговине. Такође, прикључком на интернет омогућен је и приступ телевизији тј. мултимедијaлним сaдржaјима – брoјним телевизијским кaнaлима, зaбaвним и нaучним прoгрaмима, спoрту и филмским сaдржaјима, кaо и услугама фикснe телефoније“, нагласиo je Јовановић.

Током посете ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у селу Полатна присуствовали су и представници Телекомa Србија и Rooaming Networks. Министарство информисања и телекомуникација опремило је школу са лаптоп рачунаром и штампачем.

Напредак у реализацији овог пројекта и план за повезивање села се налази на сајту Министарства mit.gov.rs.