Обавештавамо вас да је Закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-4405/2024 од дана 21. маја 2024. године, одређено спровођење јавне расправе о Предлогу уредбе о утврђивању Програма развоја широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним и неразвијеним подручјима Републике Србије за период 2024-2026. године.

Министарство информисања и телекомуникација ће спровести јавну расправу о Предлогу уредбе о утврђивању Програма развоја широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним и неразвијеним подручјима Републике Србије за период 2024-2026. године у периоду од 22. маја до 12. јуна 2024. године, док је текст Предлога уредбе постављен на интернет страници Министарства информисања и телекомуникација www.mit.gov.rs и на порталу „еКонслутације”.

Иницијативе, предлози, сугестије и коментари достављају се Министарству информисања и телекомуникација, путем електронске поште, од почетка јавне расправе, а најкасније до 12. јуна 2024. године, на адресу: telekomunikacije@mit.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд.

У току јавне расправе биће организован округли сто путем видео конференцијске везе који ће се одржати 29. маја 2024. године са почетком у 12 часова, у организацији Министарства информисања и телекомуникација.

Линк за састанак: Join the meeting now

Након завршетка јавне расправе, Министарство информисања и телекомуникација ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће се објавити на интернет страници Министарства информисања и телекомуникација и на порталу „еКонслутације” најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.