На Другом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у тринаестом сазиву, усвојен је Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза.

Примена овог Закона имаће утицај на поступање јавног поштанског оператора, будући да закон прецизније дефинише услове под којима ће овлашћени поштански оператор државе чланице Светског поштанског савеза обављати међународне поштанске услуге, односно обавезе да према принципу реципроцитета, обезбеђује размену поштанских пошиљака, поштујући начело слободног транзита и равноправне прераде поштанских пошиљака које долазе из других држава, као сопствене поштанске пошиљке, без дискриминације.

Такође, примена овог Закона утицаће и на поступање корисника поштанских услуга, како би се наставило несметано право на универзалну поштанску услугу свим физичким и правним лицима, на јединственој поштанској територији под једнаким условима и по приступачним ценама.

Законом се у потпуности поштују све међународне норме које се односе на заштиту животне средине, унапређује се сигурност поштанских пошиљака, безбедност корисника и запослених, како се не би угрозили животи и здравље људи, животна средина и имовина.